Drugi oblici pomoći

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi veliki gradovi dužni su prema svojim financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svom području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je:

  • prehrana u pučkim kuhinjama,
  • privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište,
  • smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove,
  • subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima
  • poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi, te
  • razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

Navadeni oblici pomoći uglavnom su namijenjeni korisnicima prava iz socijalne skrbi kao što su: korisnici pomoći za uzdržavanje, doplatka uza pomoć i njegu, osobne invalidnine, beskućnici, djeca iz socijalno ugroženih obitelji, ali i drugim osobama u riziku kao što su umirovljenici s minimalnim mirovinama, novorođena djeca, učenici i studenti slabijeg imovnog statusa i sl.