Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?
Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.
Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece
Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem. Na području Zadra postoji potreba za udomiteljima djece svih navedenih kategorija.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i psihički bolesne osobe. U Zadru je izražena potreba za UDOMITELJIMA ODRASLIH OSOBA – starih i nemoćnih osoba, osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te psihički oboljelih osoba.

Osobe zainteresirane za udomiteljstvo
Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije. Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

Preuzimanja: (*uskoro dostupno)

 • Popis dokumentacije
 • Obrazac zahtjeva
 • Obrazac – suglasnost članova obitelji

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje. Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Tim za udomiteljstvo
U Centru za socijalnu skrb Zadar djeluje jedan tima za udomiteljstvo.
Način kontakta:

 • telefonom na navedeni broj: 023-211-199
 • Pošaljite nam upit i rado ćemo odgovoriti na svako pitanje: centar.za.socijalnu.skrb.zadar@zd.t-com.hr
 • osobni dolazak – molimo da telefonom zakažete termin dolaska, kako biste izbjegli nepotrebno čekanje

Centar za socijalnu skrb Zadar
tim za udomiteljstvo - Odjel odraslih

Preuzimanja: (*uskoro dostupno)

 • Dodatne informacije
 • Letak – Što znači biti udomitelj
 • Letak – Postanite udomitelj
 • Zakon o udomiteljstvu (N.N. 90/11)
 • Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (N.N. 48/08)