Vještačenje u sustavu socijalne skrbi

Vještačenje radi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zadar, Braće Bilišić 1.