Novosti

Mjere za otpis duga socijalno ugroženim građanima

Dana 15.1.2015. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima na temelju koje je potpisan Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (u daljnjem tekstu Sporazum). Radi provedbe Sporazuma, utvrđen je Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

Navedenim aktima poduzimaju se mjere kojima se žele ublažiti posljedice recesije i prezaduženosti građana, odnosno pomoći onoj skupini građana koja je socijalno najugroženija uslijed dugotrajne nezaposlenosti i prezaduženosti, a na način da se otpiše ili otpusti dio duga radi kojega se tim građanima provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu. Ove se mjere sastoje od otpusta/otpisa duga i odgode ovrhe, a temelje se na dobrovoljnosti uključenih stranaka (vjerovnika i dužnika) te predstavljaju jednokratno rješavanje akumuliranih postupaka prisilne naplate zaključno s 30. rujna 2014. godine. Mjerama se zahvaćaju dugovi građana kojima su računi blokirani 360 dana i dulje, koji na dan 30.9.2014. godine imaju evidentiran dug do 35.000,00kn (10.000,00+25.000,00), a koji ispunjavaju jedan od dva kriterija:

  • Kriterij A - osobe koje ostvaruju pravo na jednu od naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina) ili
  • Kriterij B – osobe koje ostvaruju prosječne primanja do 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive i nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogla koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba.

Mjere se odnose samo na dugove koji su evidentirani u Očevidniku dulje od 360 dana na dan 30.9.2014. godine. Provedbu ove mjere inicira sam dužnik podnošenjem Zahtjeva za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, nakon što ispuni sve propisane uvjete. Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe mogu podnijeti samo oni dužnici koji ispunjavaju uvjete utvrđene Sporazumom i Protokolom.

 

Ostale novosti