Odjel prijemnog ureda i novčanih naknada

U Prijemnom uredu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

U stručnoj cjelini za novčane naknade osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Poslovi stručne cjeline novčane naknade obuhvaćaju rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu pomoć i izradu rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, provođenje postupaka u svezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete. Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema i razvijanje samo pomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Poslove prijemnog ureda obavlja jedan socijalni radnik, a poslove novčanih naknada četiri socijalna radnika i jedan pravnik.