Podružnice

Podružnice Obrovac, Gračac i Pag zaprimaju sve podneske koji se odnose na područje njihove mjesne nadležnosti (privremeno uzdržavanje, posredovanje, otuđenje imovine djece i odraslih pod skrbništvom, pokretanje postupka skrbništva, određivanje osobnog imena djeteta, smještaj djece, suglasnost za maloljetnički brak i priznavanje poslovne sposobnosti prije punoljetnosti, prijave i podneske u slučajevima nasilja u obitelji, potrebe zaštite i dobrobiti djece, prijave policije o počinjenim kaznenim djelima, kao i inicijalne prijave o poremećaju ponašanja, zahtjeve za posvojenje, udomiteljstvo i sve druge zahtjeve iz sustava socijalne skrbi.

Inicira pokretanje mjera obiteljsko-pravne zaštite Centru za socijalnu skrb, Odjelima po njihovim nadležnostima. Daje podatke o obiteljskim prilikama nadležnim Odjelima i drugim tijelima, dostavlja potrebnu dokumentaciju.

Podružnica Obrovac

Jadranska ulica 4, 23450 Obrovac
Predstojnik Podružnice: Kristina Busija, dipl.soc.radnica

Podružnica Gračac

Ulica Nikole Tesle 33, 23440 Gračac
Predstojnik Podružnice: Cristian Vuger, mag.soc.rada

Podružnica Pag

Ulica Grada Zanea 1, 23250 Pag
Predstojnik Podružnice: Blanka Brajnović, dipl.soc.radnica

Podružnica Obiteljski centar

Velebitska 6, 23000 Zadar
Predstojnik Podružnice: Maja Škifić, dipl.soc.radnica
Više na: www.ocz.hr